NAUJAS MENIU 2024M. MENIU 2024

2023-09-01  VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS LOPŠELYJE- DARŽELYJE „VYTURĖLIS“

Vaikų maitinimas lopšelyje-darželyje organizuojamas vadovaujantis norminiais teisės aktais. Maistas vaikams gaminamas pagal dietisto sudarytus valgiaraščius.

Maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro  2011m. lapkričio 11d. Nr. V-964 įsakymu “Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” ,patvirtintu aprašu (” Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas”).

Lopšelio-darželio darbuotojai turi teisę  maitintis lopšelio-darželio maistu, už maistą atsiskaito ta pačia tvarka, kaip ir vaikai.

Maisto produktus lopšeliui-darželiui  tiekia:

* šaldytas uogas  – Masevičiaus įmonė “Girios”
• mėsą –UAB ,,Officeday”
• pieną ir pieno produktus – UAB ,,Officeday”
• duoną ir jos gaminius – UAB ,,Officeday”
• bakalėją (kruopas, miltus, cukrų, sultis ir kt.) – UAB ,,Officeday”
• vaisius – UAB UAB ,,Officeday”
• daržoves – UAB ,,Officeday”
Dalyvaujame programose: „Pienas vaikams“ ir  „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Programos finansuojamos  iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Programos lėšomis padengiama dalis suvartotų pieno produktų kainos.

3 kartus per savaitę  vaikai gauna  išskirtinės kokybės obuolius , sultis, tyrelę, kaip vaisių  programos dalyviai.
2 kartus per savaitę  vaikai iš lopšelio-darželio lėšų gauna  jogurtą  ar sūrelį.
Vaikų maitinimo organizavimo kontrolę vykdo Švenčionių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Lopšelyje-darželyje maitinimo organizavimo priežiūrą vykdo direktorius,  ūkvedys ir Švenčionių r. visuomenės sveikatos biuro specialistė.
Stebėjimai ir pokalbiai su grupių auklėtojais padeda išsiaiškinti, ką vaikai valgo geriau, ką prasčiau, ką būtina pakeisti ir t.t.

NAUJA!

SPRENDIMAS 2022-08-31d.

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

T-173 Sprendimas 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

VAIKŲ MAITINIMO DIENOS NORMA NUO 2022-09- 01

Lopšelio grupė Eur. Darželio grupė Eur.
Pusryčiai (25 proc.) 0,58 Pusryčiai (25 proc.) 0,64
Pietūs (45 proc.) 1,04 Pietūs (45 proc.) 1,18
Vakarienė (30 proc.) 0,68 Vakarienė (30 proc.) 0,78
Viso 2,30 Viso 2,60

2021- 10 mėn. 11-15 valgiaraščiai,

2021 -10-04 -0.8 d valgiaraštis , 2021-09-27-10-01,  Valgiaraštis 2021-09- 20 – 24 ,  2021-09-13 – 17 valgiaraštis ,  2021 09 06—2021 09 10 dienų valgiaraštis ,Valgiaraščio receptūros 09 03 ,Valgiaraščio receptūros 09.02.  ,  Valgiaraščio receptūros 09-01 , Valgiaraščio receptūros 2021-08-30 ,2021 08 31 dienos valgiaraštis

2021m. Švenčionėlių l.d. “Vyturėlis”  15d. Perspektyvinis valgiaraštis

Vyturėlis Lopšelis 2021  ,2021 Darželis Vyturelis

2020m. Švenčionėlių l.d. “Vyturėlis”  15d. Perspektyvinis valgiaraštis

valgiarastis

ŠVENČIONĖLIŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „VYTURĖLIS“ ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMO IR LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

vyturėlis tvarkos aprašas( dėl ligos)

NAUJA!   2019-10-31 Nr. T-204 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“:

SPRENDIMAS T-204 10-31

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

VAIKŲ MAITINIMO DIENOS NORMA NUO 2019- 11- 01

Lopšelio grupė Eur. Darželio grupė Eur.
Pusryčiai (25 proc.) 0,42 Pusryčiai (25 proc.) 0,47
Pietūs (45 proc.) 0,77 Pietūs (45 proc.) 0,86
Vakarienė (30 proc.) 0,51 Vakarienė (30 proc.) 0,57
Viso 1,70 Viso 1,90

NUO 2018-09-01 VAIKAI MAITINAMI PAGAL NAUJAI 

VVMVT PATVIRTINTĄ PERSPEKTYVINĮ MENIU

PERSPEKTYVINIS.MENIU 2018-09-01 

NAUJA  VAIKŲ MAITINIMO TVARKA NUO 2018M.

Sprendimas dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ

VAIKŲ MAITINIMO DIENOS NORMA NUO 2018- 01- 02

Lopšelio grupė Eur. Darželio grupė Eur.
Pusryčiai (25 proc.) 0,40 Pusryčiai (25 proc.) 0,45
Pietūs (45 proc.) 0,72 Pietūs (45 proc.) 0,81
Vakarienė (30 proc.) 0,48 Vakarienė (30 proc.) 0,54
Viso 1,60 Viso 1,80

 VAIKŲ MAITINIMO TVARKA  2017 M.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

perspektyvinis meniu

VAIKŲ MAITINIMAS

LOPŠELIS

DARŽELIS

PUSRYČIAI

0,43

0,51

PRIEŠPIEČIAI          ( KAINA PRIDĖTA PRIE PUSRYČIŲ)
PIETŪS

0,78

0,91

PAVAKARIAI

0,52

0,60

VISO EURAIS

1,73

2,02

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS LOPŠELYJE- DARŽELYJE „VYTURĖLIS“

Vaikų maitinimas lopšelyje-darželyje organizuojamas vadovaujantis norminiais teisės aktais. Maistas vaikams gaminamas pagal dietisto sudarytus valgiaraščius.

Maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro  2011m. lapkričio 11d. Nr. V-964 įsakymu “Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” ,patvirtintu aprašu (” Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas”).

Lopšelio-darželio darbuotojai turi teisę  maitintis lopšelio-darželio maistu, už maistą atsiskaito ta pačia tvarka, kaip ir vaikai.

Maisto produktus lopšeliui-darželiui  tiekia:

* šaldytas uogas  – Masevičiaus įmonė “Girios”
• mėsą –UAB „Sanitex“
• pieną ir pieno produktus – UAB „Sanitex“
• duoną ir jos gaminius – UAB „Sanitex“
• bakalėją (kruopas, miltus, cukrų, sultis ir kt.) – UAB „Sanitex“
• vaisius – UAB „Sanitex“
• daržoves –  UAB „Sanitex“
Dalyvaujame programose: „Pienas vaikams“ ir  „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

Programos finansuojamos  iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Programos lėšomis padengiama dalis suvartotų pieno produktų kainos.

3 kartus per savaitę  vaikai gauna  išskirtinės kokybės obuolius , sultis, tyrelę, kaip vaisių  programos dalyviai.
2 kartus per savaitę  vaikai iš lopšelio-darželio lėšų gauna  jogurtą  ar sūrelį.
Vaikų maitinimo organizavimo kontrolę vykdo Švenčionių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Lopšelyje-darželyje maitinimo organizavimo priežiūrą vykdo direktorius,  ūkvedys ir Švenčionių r.visuomenės sveikatos biuro specialistė.
Stebėjimai ir pokalbiai su grupių auklėtojais padeda išsiaiškinti, ką vaikai valgo geriau, ką prasčiau, ką būtina pakeisti ir t.t.