Ateities g. 50, LT-18215, Švenčionėliai, Švenčionių r.
Įstaigos kodas: 190503810
El.p  vyturelis@svencioneliuvyturelis.lt

svencioneliai.vyturelis@gmail.com
Tel. (8 387) 33331

Direktorė Aldona Čuvalova

El.p  aldonacuvalova@svencioneliuvyturelis.lt

Pavaduotoja ugdymui   Rima Paškonienė

El.p  rimapaskoniene@svencioneliuvyturelis.lt

Įstaigos darbo laikas 7,00-17,30