Ateities g. 50, LT-18215, Švenčionėliai, Švenčionių r.
Įstaigos kodas: 190503810
El.p svencioneliai.vyturelis@gmail.com
Tel. (8 387) 33331
Direktorė Aldona Čuvalova

Įstaigos darbo laikas 7,00-17,30