Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2024 m.

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Vidurkis

už metus

1 Mokytojas 18 1835        
2 Auklėtojo padėjėjas 12 1045        
3 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 5 1241        
4 Virėjas 2 1097        
5 Mokytojo padėjėjas 5 819        
6 Santechnikas 2 237        

* Pastaba. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3. papunktis).

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m.

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis už metus
1 Mokytojas 17 1488 1630  2105  1671  1724
2 Auklėtojo padėjėjas 11 980 915  992  928  954
3 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 5 1003  1071  1187  1197  1114
4 Virėjas 2 1029  983  1211  995  1055
5 Mokytojo padėjėjas 5 825  882  843  910  865
6 Santechnikas 2 229  255  251  251  247

 

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m.

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis už metus
1 Mokytojas 15 1436 1485 1507  1440 1467
2 Auklėtojo padėjėjas 12 830 897 889 897 878
3 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 5 1268 1336 1235  1109 1237
4 Virėjas 3 640  661 712 886 725
5 Mokytojo padėjėjas 4 739  851 687 783 765
6 Santechnikas 2 226  175  226  226 213

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021m.

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis už metus
1 Mokytojas 15 1299 1254 1301 1349  1301
2 Auklėtojo padėjėjas 10 740  776  768  664 737
3 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4 1164 1172 1114  1289  1185
4 Virėjas 3 592 569  474  565 550
5 Mokytojo padėjėjas 3 706  778  762 651  725
6 Santechnikas 2 199 199  202 199 199

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. 

EIl.nr. Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis už metus
1 Mokytojas 13 1082 1027 1244 1583 1234
2 Auklėtojo padėjėjas 10 672 651 711 670 676
3 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1314 1627 1568 1407 1479
4 Virėjas 3 710 637 650 574 643

darbo užmokestis už 2019m.

Darbo apmokėjimo sist. pasikeitimai nuo 2020

Priedas sistemos nuo 2020

sistemos priedas 2019

Apmokėjimo sistema 2018