Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. 

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III

ketvirtis

IV

ketvirtis

Vidurkis

už metus

1 Mokytojas 13 1082  1027  1244  1583  1234
2 Auklėtojo padėjėjas 10 672  651  711  670  676
3 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1314  1627  1568  1407  1479
4 Virėjas 3 710  637  650  574  643

darbo užmokestis už 2019m.

Darbo apmokėjimo sist. pasikeitimai nuo 2020

Priedas sistemos nuo 2020

sistemos priedas 2019

Apmokėjimo sistema 2018