Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021m.

Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis už metus
1 Mokytojas 15 1299 1254
2 Auklėtojo padėjėjas 10 740  776
3 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 4 1164 1172
4 Virėjas 3 592 569
5 Mokytojo padėjėjas 3 706  778
6 Santechnikas 2 199 199

Švenčionių r. Švenčionėlių lopšelio darželio ,,Vyturėlis“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. 

EIl.nr. Pareigybės pavadinimas Žmonių skaičius I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Vidurkis už metus
1 Mokytojas 13 1082 1027 1244 1583 1234
2 Auklėtojo padėjėjas 10 672 651 711 670 676
3 Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1314 1627 1568 1407 1479
4 Virėjas 3 710 637 650 574 643

darbo užmokestis už 2019m.

Darbo apmokėjimo sist. pasikeitimai nuo 2020

Priedas sistemos nuo 2020

sistemos priedas 2019

Apmokėjimo sistema 2018