Lopšelio-darželio „Vyturėlis” ugdymo veikla Lopšelis-darželis „Vyturėlis” dirba pagal individualią įstaigos ikimokyklinio ugdymo  programą.

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Švietimo ministerijos patvirtintą priešmokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Didelis dėmesys skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su tėvais. Darželyje aktyviai veikia „Giliukų” tuntas, kurį globoja Švenčionėlių miškų urėdija. Veikia krepšinio mokyklėlė.

Veikia vaikų teatro ir lėlių teatro grupės. Savo vaidinimus rodo ne tik Švenčionėliuose, bet ir kituose rajono miestuose, dalyvauja respublikiniuose konkursuose.