Švenčionėlių lopšelis -darželis „Vyturėlis” veikia nuo 1976 m., birželio 1 d.  2021 m. birželio 1 d. šventėme

  45 metų jubiliejų. 

Šiuo metu tai vienintelis lopšelis darželis Švenčionėlių mieste.

Ateities g. 50, LT-18215, Švenčionėliai, Švenčionių r.

Įstaigos kodas: 190503810

El.p svencioneliai.vyturelis@gmail.com

www.svencioneliuvyturelis.lt

Tel. (8 387) 33331

Direktorė Aldona Čuvalova

Duomenys paramai: 1,2%  GPM ir kt.

Lopšelis- darželis “Vyturėlis”

Ateities g. 50, LT-18215, Švenčionėliai, Švenčionių r.

Įstaigos kodas: 190503810

DNB bankas,   sąskaita LT- 534010043200303550