Priešmokyklinio ugdymo programa (nuo 2022 09 01)

1 priedas. Kompetencijų raidos aprašas_04-22

T-36 Sprendimas ir IU programa 2021m.

PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-BENDROJI-PROGRAMA

IKIMOKYKLINIO-UGDYMO-METODINĖS-REKOMENDACIJOS

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa

zipio programa