Lopšelio – darželio „Vyturėlis” projektinė veikla:

  • Nuo 2000 metų vykdome projektą „Sveika gyvensena”
  • Esame asociacijos „Sveikatos želmenėliai” nariai,
  • Dalyvaujame tarptautiniame projekte „Zipis”.
  • Nuo 2012 m. į ugdomąjį procesą įtraukėme Reggio Emilia sistemos elementus. (Šviesos staliukus)
  • Dalyvaujame aplinkosauginiame projekte  “Mes rūšiuojam” nuo 2011m.
  • Nuo 2014m. “Lietuvos mažųjų žaidynės” nariai.
  • Nuo 2018m. “Sveikatiados” nariai.
  • E. Twining projektų dalyviai.
  • Projektas “Sveikata visus metus”.