LOGOPEDO VEIKLA
Darželio logopedo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.
Darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Logopedo darbo tikslas- laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir, nuolat bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėveliais, juos šalinti.
Vaikų kalba tikrinama du kartus per metus:
Rugsėjo – spalio mėnesiais tiriama vaikų kalba, siekiant nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
Gegužės – birželio mėnesiais įvertinama vaikų, lankiusių logopedinius užsiėmimus, padaryta pažanga, nustatomi pokyčiai vaikų kalboje ir rengiamas tolesnis vaiko kalbos korekcijos planas.
Su vaikais, turinčiais šiuos sutrikimus,  logopedas dirba mažomis grupelėmis pagal sutrikimų rūšį.
KALBOS TYRIMAS
Tai viena pagrindinių darželio logopedo veiklos krypčių. Visapusiškai tiriama vaiko kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis.
KONSULTAVIMAS IR ŠVIETIMAS
Darželio logopedas dirba grupėmis, taiko specialiojo poreikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti, konsultuoja tėvus (globėjus), darželio auklėtojas.
Tam, kad nepertraukti pratybų, bei numatytų susitikimų su tėveliais ar pedagogais, visi norintys konsultuotis turi iš anksto susitarti. Tai gali padaryti asmeniškai, per auklėtoją, telefonu arba elektroniniu paštu.

LOGOPEDAS- Individualus grafikas

PRICHOLOGAS- pagal individualų grafiką

SOCIALINIS PEDAGOGAS – pagal individualų grafiką

SPECIALUSIS PEDAGOGAS – pagal individualų grafiką

NEFORMALIOJO  UGDYMO   PEDAGOGAS  (ANGLŲ KALBA)

Ankstyvojo vaikų užsienio kalbos mokymo specialistė dirba pagal specialią dviejų metų programą su vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus  vaikais.
Darbo laikas: KETVIRTADIENIS  : 15,00-16,20

ŠOKIŲ STUDIJA-  ANTRADIENIS-10,50-11-25 ( 5m.vaikai )    11,30-12,05 (6m.vaikai)