Smurto politika 2022

Švenčionių r. Švvenčionėlių-lopšelio-darželio-„Vyturėlis“elektroninio-dienyno-tvarkymo-nuostatai

Priešgaisrines saugos instr. Nr2 2019-09-30  V-54

T-36 Sprendimas IU programa 2021m.

2021m. veiklos planas

Patyčių ir smurto prevencijos tvarkos aprašas2021

Patyčių-ir-smurto-prev.-programa 2021

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprasas2020

NAUJASEkstremalių situacijų valdymo planas

Nuotolinio mokymo tvarka Vyturėlis2020-03-25

2020m. veiklos planas

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKA

Vyturelis Švenčionėliai 2019m.2019-03-22 Nr. (27.11.9) 1G-2314 „Metų veiklos ataskaita“.

ekstremaliu-situaciju-valdymo-planas

2019m. veiklos planas

zipio programa

Direktorės 2017 m. veiklos ataskaita

2018-2020 strateginis planas

2018-veikos pl.-vyturelis

Finansų kontrolės taisyklės 2017

Patyčių ir smurto prevencijos tvarkos aprašas

Patyčių ir smurto prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programa ir įgyvendinimo planas

2017-pl.-vyturelis

Direktoriaus 2016 m.ataskaita

2016 veikl.planas

DIREKTORIAUS ATASKAITA 2015

2015 veikl.planas

2015-2017 strateginis. pl. Vyturelis

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa